PC 327 2002-2005 PC 327.01 2005-2016

27/09/2016 Aanvullende nota
Aanvullende nota bij cao van 27/09/2016 inzake de praktische modaliteiten m.b.t. de cao van 09/11/2012 - lezing van de artikels 2, 4 en 6.

27/09/2016
Praktische modaliteiten m.b.t. de aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

27/09/2016
Aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

29/09/2015 (vervangt cao van 02/12/2014) 
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2015 en 2016.

02/12/2014
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2015 en 2016.

08/01/2013 Aanvullende nota
Aanvullende nota bij cao van 08/01/2013 inzake de praktische modaliteiten m.b.t. de cao van 09/11/2012 - lezing van de artikels 2, 4 en 6.

08/01/2013
Praktische modaliteiten m.b.t. de aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

11/12/2012
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2013 en 2014.

9/11/2012
Aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

08/05/2012
Schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek.

08/05/2012
Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders.

18/11/2011
Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten.

14/06/2011
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2011 - 2012.

15/06/2010
Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2009 betreffende de inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen.

09/03/2010
Economische werkloosheid.

17/02/2009
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2009 - 2010.

12/01/2010
Inning van de bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen + erratum.

22/12/2008
Inning van de bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen".

21/05/2007
Inning van de bijdrage bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2007 - 2008.

02/02/2005
Inning van de bijdrage voor het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen.

02/02/2005
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten vanaf 01/01/2005 en dit voor onbepaalde duur.


Documenten


27/09/2016 Aanvullende nota
Aanvullende nota bij cao van 27/09/2016 inzake de praktische modaliteiten m.b.t. de cao van 09/11/2012 - lezing van de artikels 2, 4 en 6.

27/09/2016
Praktische modaliteiten m.b.t. de aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

27/09/2016
Aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

29/09/2015 (vervangt cao van 02/12/2014) 
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2015 en 2016.

02/12/2014
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2015 en 2016.

08/01/2013 Aanvullende nota
Aanvullende nota bij cao van 08/01/2013 inzake de praktische modaliteiten m.b.t. de cao van 09/11/2012 - lezing van de artikels 2, 4 en 6.

08/01/2013
Praktische modaliteiten m.b.t. de aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

11/12/2012
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2013 en 2014.

9/11/2012
Aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen.

08/05/2012
Schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek.

08/05/2012
Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders.

18/11/2011
Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten.

14/06/2011
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2011 - 2012.

15/06/2010
Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2009 betreffende de inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen.

09/03/2010
Economische werkloosheid.

17/02/2009
Inning van een bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen", bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2009 - 2010.

12/01/2010
Inning van de bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen + erratum.

22/12/2008
Inning van de bijdrage voor het "fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen".

21/05/2007
Inning van de bijdrage bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2007 - 2008.

02/02/2005
Inning van de bijdrage voor het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen.

02/02/2005
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten vanaf 01/01/2005 en dit voor onbepaalde duur.


Documenten