SINE / Sociale maribel SW

Er was sinds 2004 een specifieke subsidiëring voor de sociale maribelfuncties in sociale werkplaatsen. Dit gebeurde via een contingent van 1095 sine’s tewerkgesteld in de sociale werkplaatsen die het recht openden op een bijkomende herinschakelingsuitkering voor het fonds voor bestaanszekerheid SW. Met die middelen financieren we de 'sociale maribelsubsidie' die het fonds voor bestaanszekerheid uitbetaalt.

Door de RSZ harmonisering tussen voormalige BW en SW wordt dit systeem afgebouwd. Alle voormalige sociale werkplaatsen vallen nu onder de reguliere sociale maribel. Die middelen worden beheerd door een ander fonds, het sociale maribelfonds. 

Je bestaande contingent 'sociale maribel' op basis waarvan je tot nu toe middelen kreeg van het fonds voor bestaanszekerheid, wordt afgebouwd. Op 31/12/2024 stopt deze financiering definitief. 

Er is geen enkele reden meer om nog langer in te zetten op de aanwerving van sine's, of om je sine's door te geven aan het fonds voor bestaanszekerheid. 

Documenten
    Geen bestanden gevonden!


Er was sinds 2004 een specifieke subsidiëring voor de sociale maribelfuncties in sociale werkplaatsen. Dit gebeurde via een contingent van 1095 sine’s tewerkgesteld in de sociale werkplaatsen die het recht openden op een bijkomende herinschakelingsuitkering voor het fonds voor bestaanszekerheid SW. Met die middelen financieren we de 'sociale maribelsubsidie' die het fonds voor bestaanszekerheid uitbetaalt.

Door de RSZ harmonisering tussen voormalige BW en SW wordt dit systeem afgebouwd. Alle voormalige sociale werkplaatsen vallen nu onder de reguliere sociale maribel. Die middelen worden beheerd door een ander fonds, het sociale maribelfonds. 

Je bestaande contingent 'sociale maribel' op basis waarvan je tot nu toe middelen kreeg van het fonds voor bestaanszekerheid, wordt afgebouwd. Op 31/12/2024 stopt deze financiering definitief. 

Er is geen enkele reden meer om nog langer in te zetten op de aanwerving van sine's, of om je sine's door te geven aan het fonds voor bestaanszekerheid. 

Documenten