VIA 6
Op 14/1/2021 is het protocolakkoord voor de verdeling van de VIA 6 middelen afgesloten. Dat bestaat uit recurrente maatregelen waarvoor je vanaf nu elk jaar een subsidie zal ontvangen, en eenmalige middelen, enkel voor 2021. 

De jaarlijks terugkerende middelen worden besteed aan koopkrachtverhoging van doelgroep en omkadering, en ook kwaliteitsmaatregelen. Die laatste vallen uiteen in (bedragen voor 2022, sector SW):
- Digitalisering 498.369,11 euro
- Mobiliteit 335.185,75 euro
- Ecocheque 890.633,76 euro

Vanaf 2023 zal het grootste deel van deze subsidie opgenomen worden in de maatwerksubsidie. Enkel de vergoeding voor de koopkrachtverhoging van de omkadering zal nog via het Fonds voor Bestaanszekerheid doorgestort worden.


Nog wat technische uitleg bij de bedragen van de ecocheques en de vergoedingen:

Te betalen bedragen aan de werknemers (per VTE)

VIA5: jaarlijks 50€

VIA6: verhoging tot jaarlijks 175€ (dus bijkomend 125€)

VIA6: eenmalige toelage van 300€. Als die toegekend wordt in de vorm van ecocheques, kan je dit bedrag over 4 jaar spreiden om zo elk jaar 250€ aan ecocheques uit te betalen. Dat is het wettelijke maximum.

De CAO voorziet de mogelijkheid om dit allemaal om te zetten in bij voorbeeld maaltijdcheques, maar dat is een beslissing die je op bedrijfsniveau neemt.

Hieronder een overzicht van de uitgevoerde en uit te voeren betalingen:


Documenten
    Geen bestanden gevonden!

VIA 6
Op 14/1/2021 is het protocolakkoord voor de verdeling van de VIA 6 middelen afgesloten. Dat bestaat uit recurrente maatregelen waarvoor je vanaf nu elk jaar een subsidie zal ontvangen, en eenmalige middelen, enkel voor 2021. 

De jaarlijks terugkerende middelen worden besteed aan koopkrachtverhoging van doelgroep en omkadering, en ook kwaliteitsmaatregelen. Die laatste vallen uiteen in (bedragen voor 2022, sector SW):
- Digitalisering 498.369,11 euro
- Mobiliteit 335.185,75 euro
- Ecocheque 890.633,76 euro

Vanaf 2023 zal het grootste deel van deze subsidie opgenomen worden in de maatwerksubsidie. Enkel de vergoeding voor de koopkrachtverhoging van de omkadering zal nog via het Fonds voor Bestaanszekerheid doorgestort worden.


Nog wat technische uitleg bij de bedragen van de ecocheques en de vergoedingen:

Te betalen bedragen aan de werknemers (per VTE)

VIA5: jaarlijks 50€

VIA6: verhoging tot jaarlijks 175€ (dus bijkomend 125€)

VIA6: eenmalige toelage van 300€. Als die toegekend wordt in de vorm van ecocheques, kan je dit bedrag over 4 jaar spreiden om zo elk jaar 250€ aan ecocheques uit te betalen. Dat is het wettelijke maximum.

De CAO voorziet de mogelijkheid om dit allemaal om te zetten in bij voorbeeld maaltijdcheques, maar dat is een beslissing die je op bedrijfsniveau neemt.

Hieronder een overzicht van de uitgevoerde en uit te voeren betalingen:


Documenten