VIA 6
Op 14/1/2021 is het protocolakkoord voor de verdeling van de VIA 6 middelen afgesloten. Dat bestaat uit twee luiken met recurrente maatregelen
- koopkracht: een anciënniteitsverhoging voor doelgroepwerknemers en een septemberpremie voor omkaderingspersoneel
- kwaliteit

Daarnaast zijn er ook eenmalige kwaliteitsmaatregelen afgesproken, enkel voor 2021. Twee van die maatregelen zijn al omgezet in CAO's:
- Ecocheques (1.817.672,39 euro voor de voormalige sociale werkplaatsen)
- Hogere mobiliteitsvergoedingen (362.857,08 euro voor de voormalige sociale werkplaatsen)

Beide CAO's leiden uiteraard tot bijkomende kosten, die vergoed worden door deze eenmalige subsidie. Die wordt verdeeld volgens de VTE tewerkgesteld in 2019.  De betaling hiervoor zal in de eerste weken van april gestort worden aan de bedrijven. 

Als je het bedrag dat je in april 2021 op je rekening krijgt voor deze kwaliteitsmaatregelen wil analytisch verdelen over ecocheques en mobiliteit, dan kan je de verhouding van de sectorale bedragen hierboven pro rata toepassen op het ontvangen bedrag. 

De resterende middelen zullen verdeeld worden zodra de betreffende CAO's zijn afgesloten

Documenten
    Geen bestanden gevonden!

VIA 6
Op 14/1/2021 is het protocolakkoord voor de verdeling van de VIA 6 middelen afgesloten. Dat bestaat uit twee luiken met recurrente maatregelen
- koopkracht: een anciënniteitsverhoging voor doelgroepwerknemers en een septemberpremie voor omkaderingspersoneel
- kwaliteit

Daarnaast zijn er ook eenmalige kwaliteitsmaatregelen afgesproken, enkel voor 2021. Twee van die maatregelen zijn al omgezet in CAO's:
- Ecocheques (1.817.672,39 euro voor de voormalige sociale werkplaatsen)
- Hogere mobiliteitsvergoedingen (362.857,08 euro voor de voormalige sociale werkplaatsen)

Beide CAO's leiden uiteraard tot bijkomende kosten, die vergoed worden door deze eenmalige subsidie. Die wordt verdeeld volgens de VTE tewerkgesteld in 2019.  De betaling hiervoor zal in de eerste weken van april gestort worden aan de bedrijven. 

Als je het bedrag dat je in april 2021 op je rekening krijgt voor deze kwaliteitsmaatregelen wil analytisch verdelen over ecocheques en mobiliteit, dan kan je de verhouding van de sectorale bedragen hierboven pro rata toepassen op het ontvangen bedrag. 

De resterende middelen zullen verdeeld worden zodra de betreffende CAO's zijn afgesloten

Documenten