VIA 5 subsidie
Op 19 juni 2018 is het VIA 5 protocolakkoord ondertekend tussen de werkgevers en werknemers van Paritair Comité 327. In dat akkoord worden een aantal nieuwe vergoedingen vastgelegd, die ondertussen in CAO's zijn omgezet. Die CAO's zijn allemaal ingegaan vanaf 1/1/2019, met uitzondering van de verhoging van de eindejaarspremie (voor 2020) en de nieuwe tarieven voor flexibele arbeidsprestaties ( ten laatste vanaf 1/1/2020).

Er zijn een aantal vergoedingen voorzien voor de meerkost die deze CAO's betekenen voor de werkgevers. Die subsidies worden allemaal uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Een deel ervan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, een deel wordt betaald uit de middelen van het Fonds zelf.  

Je hebt in januari 2020 al een storting ‘VIA 5’ ontvangen: dit is de Vlaamse toelage voor 2019 , voor de ecocheques en een deel van de hogere vergoedingen voor mobiliteit.  


Normaal gezien zouden we voor de verdeling van de subsidie door het Fonds een bijkomende rapportering moeten opzetten. Op de Raad van  Bestuur van het Fonds hebben we beslist dit niet te doen, maar de toelage te baseren op de gegevens die de maatwerkbedrijven en -afdelingen toch al doorsturen in de jaarlijkse bevraging van de jaarrekeningen. 


Eind maart wordt de eindafrekening van de VIA 5 toelage voor 2019 gemaakt op basis van alle ontvangen jaarrekeningen. Je mag de storting van dat saldo begin april op je bankrekening verwachten.  


Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande gaat over de jaarrekeningen 2018, die gebruikt worden om de VIA middelen voor 2019 te verdelen. In het najaar mag je dan de VIA subsidie voor 2020 verwachten. 


Documenten
    Geen bestanden gevonden!

VIA 5 subsidie
Op 19 juni 2018 is het VIA 5 protocolakkoord ondertekend tussen de werkgevers en werknemers van Paritair Comité 327. In dat akkoord worden een aantal nieuwe vergoedingen vastgelegd, die ondertussen in CAO's zijn omgezet. Die CAO's zijn allemaal ingegaan vanaf 1/1/2019, met uitzondering van de verhoging van de eindejaarspremie (voor 2020) en de nieuwe tarieven voor flexibele arbeidsprestaties ( ten laatste vanaf 1/1/2020).

Er zijn een aantal vergoedingen voorzien voor de meerkost die deze CAO's betekenen voor de werkgevers. Die subsidies worden allemaal uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Een deel ervan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, een deel wordt betaald uit de middelen van het Fonds zelf.  

Je hebt in januari 2020 al een storting ‘VIA 5’ ontvangen: dit is de Vlaamse toelage voor 2019 , voor de ecocheques en een deel van de hogere vergoedingen voor mobiliteit.  


Normaal gezien zouden we voor de verdeling van de subsidie door het Fonds een bijkomende rapportering moeten opzetten. Op de Raad van  Bestuur van het Fonds hebben we beslist dit niet te doen, maar de toelage te baseren op de gegevens die de maatwerkbedrijven en -afdelingen toch al doorsturen in de jaarlijkse bevraging van de jaarrekeningen. 


Eind maart wordt de eindafrekening van de VIA 5 toelage voor 2019 gemaakt op basis van alle ontvangen jaarrekeningen. Je mag de storting van dat saldo begin april op je bankrekening verwachten.  


Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande gaat over de jaarrekeningen 2018, die gebruikt worden om de VIA middelen voor 2019 te verdelen. In het najaar mag je dan de VIA subsidie voor 2020 verwachten. 


Documenten