VIA 5 subsidie

Op 19 juni 2018 is het VIA 5 protocolakkoord ondertekend tussen de werkgevers en werknemers van Paritair Comité 327. In dat akkoord worden een aantal nieuwe vergoedingen vastgelegd, die ondertussen in CAO's zijn omgezet. Die CAO's zijn allemaal ingegaan vanaf 1/1/2019, met uitzondering van de verhoging van de eindejaarspremie (voor 2020) en de nieuwe tarieven voor flexibele arbeidsprestaties ( ten laatste vanaf 1/1/2020).

Er zijn een aantal vergoedingen voorzien voor de meerkost die deze CAO's betekenen voor de werkgevers. Die subsidies worden allemaal uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Een deel ervan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, een deel wordt betaald uit de middelen van het Fonds zelf.  

Vanaf 2019 was er een toelage voor de hogere mobiliteitsvergoedingen en de twee bijkomende VAP dagen. Sinds 2020 is daar nog een bijkomende toelage voor de verhoging van de eindejaarspremie tot 100% bijgekomen. 


Hieronder het overzicht van de uitgevoerde en verwachte stortingen van 2023 en 2024. Deze stortingen omvatten ook de VIA 6 subsidie en de subsidie voor het Tripartite akkoord:


27/1/2024: Vlaamse subsidie VIA 5 2023

mei 2024: saldo eindafrekening VIA5 2023.Op 8 mei 2024 is naar elk bedrijf een mail verstuurd met het exacte bedrag.

Januari 2025: Vlaamse subsidie VIA 5 2024


Documenten
    Geen bestanden gevonden!

VIA 5 subsidie

Op 19 juni 2018 is het VIA 5 protocolakkoord ondertekend tussen de werkgevers en werknemers van Paritair Comité 327. In dat akkoord worden een aantal nieuwe vergoedingen vastgelegd, die ondertussen in CAO's zijn omgezet. Die CAO's zijn allemaal ingegaan vanaf 1/1/2019, met uitzondering van de verhoging van de eindejaarspremie (voor 2020) en de nieuwe tarieven voor flexibele arbeidsprestaties ( ten laatste vanaf 1/1/2020).

Er zijn een aantal vergoedingen voorzien voor de meerkost die deze CAO's betekenen voor de werkgevers. Die subsidies worden allemaal uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Een deel ervan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, een deel wordt betaald uit de middelen van het Fonds zelf.  

Vanaf 2019 was er een toelage voor de hogere mobiliteitsvergoedingen en de twee bijkomende VAP dagen. Sinds 2020 is daar nog een bijkomende toelage voor de verhoging van de eindejaarspremie tot 100% bijgekomen. 


Hieronder het overzicht van de uitgevoerde en verwachte stortingen van 2023 en 2024. Deze stortingen omvatten ook de VIA 6 subsidie en de subsidie voor het Tripartite akkoord:


27/1/2024: Vlaamse subsidie VIA 5 2023

mei 2024: saldo eindafrekening VIA5 2023.Op 8 mei 2024 is naar elk bedrijf een mail verstuurd met het exacte bedrag.

Januari 2025: Vlaamse subsidie VIA 5 2024


Documenten