TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid. Die voorziet in een aanvullende vergoeding voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De werkgevers kunnen die vergoeding terugvorderen van het fonds voor bestaanszekerheid.


Op 22 januari 2019 is een nieuwe CAO afgesloten die de vorige CAO vervangt. Vanaf 1/1/2019 is de compensatie die de werkgever krijgt van het fonds als volgt:


De werkgevers bekomen bij het sectorale Fonds voor bestaanszekerheid de terugbetaling van de aanvullende vergoeding voor de eerste 114 uren per kalenderjaar  van
-                    4 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    8 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
vanaf het 115de uur tot het 152ste uur is deze vergoeding:
-                    1 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    2 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
De werkgevers kunnen deze terugbetaling krijgen op basis van een rapportering via een ingevuld sjabloon (zie bijlage).
 
2020 was een uitzonderlijk jaar en in tegenstelling tot vorig jaar vragen we dit jaar niet om de loonfiches ter bewijs mee op te sturen.
 
Om de administratieve werklast beperkt te houden, hebben we via de Unie van Sociale secretariaten gevraagd om jullie een rapport op te sturen met volgende gegevens:

  • Identiteit werknemer
  • Aantal uren tijdelijke werkloosheid in 2020
  • Tewerkstellingsbreuk op 1/1/2020
 
Er is afgesproken dat het sociaal secretariaat dit rapport zal bezorgen voor 5 april 2021. De werkgever hoeft er niet naar te vragen.
 
Om aanspraak te maken op de terugbetaling van vergoedingen voor economische werkloosheid 2020 dient het ingevulde sjabloon ten laatste tegen 31 mei 2021 bezorgd te worden aan het secretariaat van het fonds (natalya@herwin.be). 
 
De sociale secretariaten zullen ook aan Herw!n een overzicht bezorgen om steekproefgewijze controles uit te kunnen voeren.
 
Er moet slechts één rapportering ingediend worden, over het volledige jaar 2020.

De uitbetaling van de vergoeding voor 2020 is gebeurd eind oktober/begin november 2021. In de omschrijving op je bankuittreksel staat de omschrijving 'TW2020'.

Documenten

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid. Die voorziet in een aanvullende vergoeding voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De werkgevers kunnen die vergoeding terugvorderen van het fonds voor bestaanszekerheid.


Op 22 januari 2019 is een nieuwe CAO afgesloten die de vorige CAO vervangt. Vanaf 1/1/2019 is de compensatie die de werkgever krijgt van het fonds als volgt:


De werkgevers bekomen bij het sectorale Fonds voor bestaanszekerheid de terugbetaling van de aanvullende vergoeding voor de eerste 114 uren per kalenderjaar  van
-                    4 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    8 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
vanaf het 115de uur tot het 152ste uur is deze vergoeding:
-                    1 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    2 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
De werkgevers kunnen deze terugbetaling krijgen op basis van een rapportering via een ingevuld sjabloon (zie bijlage).
 
2020 was een uitzonderlijk jaar en in tegenstelling tot vorig jaar vragen we dit jaar niet om de loonfiches ter bewijs mee op te sturen.
 
Om de administratieve werklast beperkt te houden, hebben we via de Unie van Sociale secretariaten gevraagd om jullie een rapport op te sturen met volgende gegevens:

  • Identiteit werknemer
  • Aantal uren tijdelijke werkloosheid in 2020
  • Tewerkstellingsbreuk op 1/1/2020
 
Er is afgesproken dat het sociaal secretariaat dit rapport zal bezorgen voor 5 april 2021. De werkgever hoeft er niet naar te vragen.
 
Om aanspraak te maken op de terugbetaling van vergoedingen voor economische werkloosheid 2020 dient het ingevulde sjabloon ten laatste tegen 31 mei 2021 bezorgd te worden aan het secretariaat van het fonds (natalya@herwin.be). 
 
De sociale secretariaten zullen ook aan Herw!n een overzicht bezorgen om steekproefgewijze controles uit te kunnen voeren.
 
Er moet slechts één rapportering ingediend worden, over het volledige jaar 2020.

De uitbetaling van de vergoeding voor 2020 is gebeurd eind oktober/begin november 2021. In de omschrijving op je bankuittreksel staat de omschrijving 'TW2020'.

Documenten