TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid. Die voorziet in een aanvullende vergoeding voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De werkgevers kunnen die vergoeding terugvorderen van het fonds voor bestaanszekerheid.

Om de terugbetaling van die aanvullende vergoeding te bekomen,  dient de werkgever een kopie van het loondocument van de werknemer en een ingevuld sjabloon aan het fonds te bezorgen. 

De termijn van indiening van aanvragen tot terugbetaling van de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor het werkjaar 2018 loopt t.e.m. 30/05/2019.

Op 22 januari 2019 is een nieuwe CAO afgesloten die de vorige CAO vervangt. Vanaf 1/1/2019 is de compensatie die de werkgever krijgt van het fonds als volgt:

De werkgevers bekomen bij het sectorale Fonds voor bestaanszekerheid de terugbetaling van de aanvullende vergoeding voor de eerste 114 uren per kalenderjaar  van

-          4 euro per dag voor een niet-gezinshoofd

-        8 euro per dag voor een gezinshoofd

vanaf het 115de uur tot het 152ste uur is deze vergoeding:

-        1 euro per dag voor een niet-gezinshoofd

-        2 euro per dag voor een gezinshoofd

De werkgevers kunnen deze terugbetaling krijgen op basis van een rapportering. Die rapportering bestaat uit

-        Een ingevuld sjabloon

-        Een loondocument per periode in het sjabloon.

In een standaard situatie is er slechts één periode voor het volledige jaar 2019. Enkel bij wijziging in contractbreuk of in de gezinssituatie moet er over meerdere periodes gerapporteerd worden.


Het loondocument dient volgende informatie te bevatten :

 1. Naam en voornaam van de werknemer
 2. Rijksregisternummer
 3. Arbeidsregime (bv. 19/38)
 4. Premiebedrag per dag  (volgens de CAO)
 5. Aantal uren economische werkloosheid, weerverlet, technische stoornis
 6. Periode (volledig jaar,  tenzij wijziging in prestatiebreuk of gezinssituatie)
Om aanspraak te maken op de terugbetaling van vergoedingen voor economische werkloosheid 2019 dienen het ingevulde sjabloon en de loondocumenten ten laatste tegen 31 mei 2020 bezorgd te worden aan het secretariaat van het fonds. 

Er moet slechts één rapportering ingediend worden, over het volledige jaar 2019.

Documenten

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid. Die voorziet in een aanvullende vergoeding voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De werkgevers kunnen die vergoeding terugvorderen van het fonds voor bestaanszekerheid.

Om de terugbetaling van die aanvullende vergoeding te bekomen,  dient de werkgever een kopie van het loondocument van de werknemer en een ingevuld sjabloon aan het fonds te bezorgen. 

De termijn van indiening van aanvragen tot terugbetaling van de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor het werkjaar 2018 loopt t.e.m. 30/05/2019.

Op 22 januari 2019 is een nieuwe CAO afgesloten die de vorige CAO vervangt. Vanaf 1/1/2019 is de compensatie die de werkgever krijgt van het fonds als volgt:

De werkgevers bekomen bij het sectorale Fonds voor bestaanszekerheid de terugbetaling van de aanvullende vergoeding voor de eerste 114 uren per kalenderjaar  van

-          4 euro per dag voor een niet-gezinshoofd

-        8 euro per dag voor een gezinshoofd

vanaf het 115de uur tot het 152ste uur is deze vergoeding:

-        1 euro per dag voor een niet-gezinshoofd

-        2 euro per dag voor een gezinshoofd

De werkgevers kunnen deze terugbetaling krijgen op basis van een rapportering. Die rapportering bestaat uit

-        Een ingevuld sjabloon

-        Een loondocument per periode in het sjabloon.

In een standaard situatie is er slechts één periode voor het volledige jaar 2019. Enkel bij wijziging in contractbreuk of in de gezinssituatie moet er over meerdere periodes gerapporteerd worden.


Het loondocument dient volgende informatie te bevatten :

 1. Naam en voornaam van de werknemer
 2. Rijksregisternummer
 3. Arbeidsregime (bv. 19/38)
 4. Premiebedrag per dag  (volgens de CAO)
 5. Aantal uren economische werkloosheid, weerverlet, technische stoornis
 6. Periode (volledig jaar,  tenzij wijziging in prestatiebreuk of gezinssituatie)
Om aanspraak te maken op de terugbetaling van vergoedingen voor economische werkloosheid 2019 dienen het ingevulde sjabloon en de loondocumenten ten laatste tegen 31 mei 2020 bezorgd te worden aan het secretariaat van het fonds. 

Er moet slechts één rapportering ingediend worden, over het volledige jaar 2019.

Documenten