TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid arbeiders.

De CAO bepaalt dat de werkgever een aanvullende vergoeding aan de werknemer betaalt voor elke niet gepresteerde dag wegens economische redenen, weerverlet of technische stoornis, met een maximum van 456u per kalenderjaar per voltijds tewerkgestelde werknemer. Voor de werknemers die deeltijds werken wordt het maximum aantal uren geproratiseerd.

Artikel 4 §1 van bovengenoemde CAO stipuleert tevens dat de werkgever de terugbetaling van de aanvullende vergoeding bij het fonds voor bestaanszekerheid kan aanvragen, beperkt tot 114 u per voltijds tewerkgestelde werknemer per kalenderjaar (geproratiseerd volgens werkelijke arbeidsduur).

Om de terugbetaling van de aanvullende vergoeding te bekomen dient de werkgever een kopie van het loondocument van de werknemer aan het fonds te bezorgen.

Het loondocument dient volgende informatie te bevatten :
 1. Naam en voornaam van de werknemer
 2. Rijksregisternummer
 3. Arbeidsregime (bv. 19/38)
 4. Premiebedrag per dag  (3 € of 6 €)
 5. Aantal uren economische werkloosheid, weerverlet, technische stoornis
 6. Periode (maand of kwartaal)
De termijn van indiening van aanvragen tot terugbetaling van de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor het werkjaar 2018 loopt t.e.m. 30/05/2019.
 

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid arbeiders.

De CAO bepaalt dat de werkgever een aanvullende vergoeding aan de werknemer betaalt voor elke niet gepresteerde dag wegens economische redenen, weerverlet of technische stoornis, met een maximum van 456u per kalenderjaar per voltijds tewerkgestelde werknemer. Voor de werknemers die deeltijds werken wordt het maximum aantal uren geproratiseerd.

Artikel 4 §1 van bovengenoemde CAO stipuleert tevens dat de werkgever de terugbetaling van de aanvullende vergoeding bij het fonds voor bestaanszekerheid kan aanvragen, beperkt tot 114 u per voltijds tewerkgestelde werknemer per kalenderjaar (geproratiseerd volgens werkelijke arbeidsduur).

Om de terugbetaling van de aanvullende vergoeding te bekomen dient de werkgever een kopie van het loondocument van de werknemer aan het fonds te bezorgen.

Het loondocument dient volgende informatie te bevatten :
 1. Naam en voornaam van de werknemer
 2. Rijksregisternummer
 3. Arbeidsregime (bv. 19/38)
 4. Premiebedrag per dag  (3 € of 6 €)
 5. Aantal uren economische werkloosheid, weerverlet, technische stoornis
 6. Periode (maand of kwartaal)
De termijn van indiening van aanvragen tot terugbetaling van de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor het werkjaar 2018 loopt t.e.m. 30/05/2019.