TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid. Die voorziet in een aanvullende vergoeding voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De werkgevers kunnen die vergoeding terugvorderen van het fonds voor bestaanszekerheid.


Op 22 januari 2019 is een nieuwe CAO afgesloten die de vorige CAO vervangt. Vanaf 1/1/2019 is de compensatie die de werkgever krijgt van het fonds als volgt:


De werkgevers bekomen bij het sectorale Fonds voor bestaanszekerheid de terugbetaling van de aanvullende vergoeding voor de eerste 114 uren per kalenderjaar  van
-                    4 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    8 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
vanaf het 115de uur tot het 152ste uur is deze vergoeding:
-                    1 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    2 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
De werkgevers kunnen deze terugbetaling krijgen op basis van een rapportering via een ingevuld sjabloon (zie bijlage).
 
Om de administratieve werklast beperkt te houden, hebben we via de Unie van Sociale secretariaten gevraagd om jullie een rapport op te sturen met volgende gegevens:

  • Identiteit werknemer
  • Aantal uren tijdelijke werkloosheid in 2022
  • Tewerkstellingsbreuk op 1/1/2022
 
Er is afgesproken dat het sociaal secretariaat dit rapport zal bezorgen voor 15 april 2023. De werkgever hoeft er niet naar te vragen.
 
Om aanspraak te maken op de terugbetaling van vergoedingen voor economische werkloosheid 2022 dient het ingevulde sjabloon ten laatste tegen 31 mei 2023 bezorgd te worden aan het secretariaat van het fonds (natalya@herwin.be). 
 
De sociale secretariaten zullen ook aan Herw!n een overzicht bezorgen om steekproefgewijze controles uit te kunnen voeren.
 
Er moet slechts één rapportering ingediend worden, over het volledige jaar 2022.

De uitbetaling van de subsidie zal in de loop van de zomer van 2023 gebeuren. De omschrijving bij de betaling is 'TW 2022'. Die subsidie is definitief en verworven. Er is geen verdere verantwoording nodig, er komt ook geen verdere communicatie vanuit het Fonds. 

Documenten

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
Aanvraag door de werkgever tot terugbetaling aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid

Op 8 mei 2012 werd binnen het Paritair Subcomité 327.01 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten inzake tijdelijke werkloosheid. Die voorziet in een aanvullende vergoeding voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De werkgevers kunnen die vergoeding terugvorderen van het fonds voor bestaanszekerheid.


Op 22 januari 2019 is een nieuwe CAO afgesloten die de vorige CAO vervangt. Vanaf 1/1/2019 is de compensatie die de werkgever krijgt van het fonds als volgt:


De werkgevers bekomen bij het sectorale Fonds voor bestaanszekerheid de terugbetaling van de aanvullende vergoeding voor de eerste 114 uren per kalenderjaar  van
-                    4 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    8 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
vanaf het 115de uur tot het 152ste uur is deze vergoeding:
-                    1 euro per dag (7,6 uur) voor een niet-gezinshoofd
-                    2 euro per dag (7,6 uur) voor een gezinshoofd
De werkgevers kunnen deze terugbetaling krijgen op basis van een rapportering via een ingevuld sjabloon (zie bijlage).
 
Om de administratieve werklast beperkt te houden, hebben we via de Unie van Sociale secretariaten gevraagd om jullie een rapport op te sturen met volgende gegevens:

  • Identiteit werknemer
  • Aantal uren tijdelijke werkloosheid in 2022
  • Tewerkstellingsbreuk op 1/1/2022
 
Er is afgesproken dat het sociaal secretariaat dit rapport zal bezorgen voor 15 april 2023. De werkgever hoeft er niet naar te vragen.
 
Om aanspraak te maken op de terugbetaling van vergoedingen voor economische werkloosheid 2022 dient het ingevulde sjabloon ten laatste tegen 31 mei 2023 bezorgd te worden aan het secretariaat van het fonds (natalya@herwin.be). 
 
De sociale secretariaten zullen ook aan Herw!n een overzicht bezorgen om steekproefgewijze controles uit te kunnen voeren.
 
Er moet slechts één rapportering ingediend worden, over het volledige jaar 2022.

De uitbetaling van de subsidie zal in de loop van de zomer van 2023 gebeuren. De omschrijving bij de betaling is 'TW 2022'. Die subsidie is definitief en verworven. Er is geen verdere verantwoording nodig, er komt ook geen verdere communicatie vanuit het Fonds. 

Documenten