WERKNEMER WERKGEVER

SYNDICALE PREMIE 2016 (UITBETALING 2017)

Refertejaar/Tewerkstellingsperiode : 1.1.2016-31.12.2016

Toepassingsmodaliteiten en bedragen
 1. De jaarlijkse premie wordt toegekend aan de rechthebbenden die op 15 december van het refertejaar :

  1. lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties,
  2. in de loop van het refertejaar krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn bij een onderneming ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair comité 327.01 – Sociale Werkplaatsen,
  3. contracten van interim-arbeid of jobstudent komen niet in aanmerking,
  4. het refertejaar is de periode lopende van 1.1.2016 tot en met 31.12.2016.

 2. De jaarlijkse premie wordt toegekend op basis van één twaalfde van het totaal jaarlijks bedrag, voor iedere maand of breuk van een maand, tijdens dewelke voldaan wordt aan de voorwaarde vermeld onder punt 1.

 3. Het bedrag van de premie 2016 betaalbaar in 2017, wordt als volgt vastgesteld:  82,80 of € 6,90 per twaalfde.

 4. De sociale werkplaats levert ten laatste met de loonafrekening van 2016 een individueel attest van tewerkstelling af aan al haar werknemers, ingeschreven in het personeelsregister (uitgezonderd interim & jobstudenten).

 5. De jaarlijkse premie wordt uitbetaald vanaf 1 maart 2017.

 6. De documenten voor de syndicale premie worden in december 2016 door het fonds naar de werkgever opgestuurd.
SYNDICALE PREMIE 2016 (UITBETALING 2017)

Refertejaar/Tewerkstellingsperiode : 1.1.2016-31.12.2016

Toepassingsmodaliteiten en bedragen
 1. De jaarlijkse premie wordt toegekend aan de rechthebbenden die op 15 december van het refertejaar :

  1. lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties,
  2. in de loop van het refertejaar krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn bij een onderneming ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair comité 327.01 – Sociale Werkplaatsen,
  3. contracten van interim-arbeid of jobstudent komen niet in aanmerking,
  4. het refertejaar is de periode lopende van 1.1.2016 tot en met 31.12.2016.

 2. De jaarlijkse premie wordt toegekend op basis van één twaalfde van het totaal jaarlijks bedrag, voor iedere maand of breuk van een maand, tijdens dewelke voldaan wordt aan de voorwaarde vermeld onder punt 1.

 3. Het bedrag van de premie 2016 betaalbaar in 2017, wordt als volgt vastgesteld:  82,80 of € 6,90 per twaalfde.

 4. De sociale werkplaats levert ten laatste met de loonafrekening van 2016 een individueel attest van tewerkstelling af aan al haar werknemers, ingeschreven in het personeelsregister (uitgezonderd interim & jobstudenten).

 5. De jaarlijkse premie wordt uitbetaald vanaf 1 maart 2017.

 6. De documenten voor de syndicale premie worden in december 2016 door het fonds naar de werkgever opgestuurd.