VIA 3 - 4 subsidie
In het kader van de VIA 3 en VIA 4 akkoorden werd de eindejaarspremie verhoogd. De vergoeding daarvoor loopt voor de meeste medewerkers via de gewone subsidies. Voor de medewerkers die gefinancierd worden via het contingent sociale maribel SW, is er echter een aparte subsidiestroom via het Fonds voor Bestaanszekerheid. 

Elk jaar krijg je daarom naast je afrekening sociale maribel ook een VIA3-4 subsidie op je bankrekening. 

Je subsidie voor 2023 is gestort op 25 maart 2024 met de vermelding 'VIA 3 - 4 2023'

 

Documenten
    Geen bestanden gevonden!

VIA 3 - 4 subsidie
In het kader van de VIA 3 en VIA 4 akkoorden werd de eindejaarspremie verhoogd. De vergoeding daarvoor loopt voor de meeste medewerkers via de gewone subsidies. Voor de medewerkers die gefinancierd worden via het contingent sociale maribel SW, is er echter een aparte subsidiestroom via het Fonds voor Bestaanszekerheid. 

Elk jaar krijg je daarom naast je afrekening sociale maribel ook een VIA3-4 subsidie op je bankrekening. 

Je subsidie voor 2023 is gestort op 25 maart 2024 met de vermelding 'VIA 3 - 4 2023'

 

Documenten