AANGIFTE 2018 VOORSCHOTTEN DOWNLOADS

In navolging van de cao's van 09/11/2012 en 27/9/2016 kunt u terugbetaling van de aanvullende financiële bijdrage bij onregelmatige prestaties van de werknemer (werkjaar 2018) bekomen bij het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen.

Om de uitbetaling mogelijk te maken moet u het fonds twee documenten bezorgen :

I. In te vullen door de werkgever :
Aangifte onregelmatige prestaties werknemers in de sociale werkplaatsen (werkjaar 2018)

 1. Vak 1 "identificatiegegevens werkgever" dient volledig ingevuld te worden.

 2. Vak 2 "aangifte onregelmatige prestaties" bevat de volgende gegevens :
  1. het urenaantal - uitgedrukt in decimalen - per werknemerscategorie van toepassing en per periode van prestatie.

 3. Vak "handtekening" dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door een persoon die  gemachtigd is om de vzw te verbinden.

 4. Indien er geen uren onregelmatige prestaties gepresteerd werden, moet er geen aangifte gedaan worden.

 II. In te vullen door het sociaal secretariaat :
Attest aangifte "onregelmatige prestaties" van  werknemers in sociale werkplaatsen voor de periode 2018

  • Het attest vermeldt het totale urenaantal onregelmatige prestaties dat :

   • aangeleverd en geregistreerd werd door de werkgever
   • verwerkt werd door het sociaal secretariaat voor de berekening van de toeslag over het jaar 2018.

De aangifte en het attest van het sociaal secretariaat moeten ten laatste op 31 maart 2019 in het bezit zijn van het fonds.

Gezien de indexaanpassing van september 2018 moeten onregelmatige prestaties over twee periodes aangegeven worden.

De aangepaste documenten werden per mail bezorgd aan de maatwerkbedrijven - sociale werkplaatsen. U kunt ze ook vinden onder de hoofding 'downloads'.

De CAO onregelmatige prestaties is op 19/6/2018 voor de laatste keer verlengd, tot 31/12/2018. Vanaf 1/1/2019 is de nieuwe CAO flexibiliteit van kracht. Die nieuwe CAO flexibiliteit vervangt de CAO onregelmatige prestaties. Daardoor zullen er geen vergoedingen onregelmatige prestaties meer uitgekeerd worden voor prestaties geleverd na 1/1/2019.


Documenten
  Geen bestanden gevonden!


In navolging van de cao's van 09/11/2012 en 27/9/2016 kunt u terugbetaling van de aanvullende financiële bijdrage bij onregelmatige prestaties van de werknemer (werkjaar 2018) bekomen bij het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen.

Om de uitbetaling mogelijk te maken moet u het fonds twee documenten bezorgen :

I. In te vullen door de werkgever :
Aangifte onregelmatige prestaties werknemers in de sociale werkplaatsen (werkjaar 2018)

 1. Vak 1 "identificatiegegevens werkgever" dient volledig ingevuld te worden.

 2. Vak 2 "aangifte onregelmatige prestaties" bevat de volgende gegevens :
  1. het urenaantal - uitgedrukt in decimalen - per werknemerscategorie van toepassing en per periode van prestatie.

 3. Vak "handtekening" dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door een persoon die  gemachtigd is om de vzw te verbinden.

 4. Indien er geen uren onregelmatige prestaties gepresteerd werden, moet er geen aangifte gedaan worden.

 II. In te vullen door het sociaal secretariaat :
Attest aangifte "onregelmatige prestaties" van  werknemers in sociale werkplaatsen voor de periode 2018

  • Het attest vermeldt het totale urenaantal onregelmatige prestaties dat :

   • aangeleverd en geregistreerd werd door de werkgever
   • verwerkt werd door het sociaal secretariaat voor de berekening van de toeslag over het jaar 2018.

De aangifte en het attest van het sociaal secretariaat moeten ten laatste op 31 maart 2019 in het bezit zijn van het fonds.

Gezien de indexaanpassing van september 2018 moeten onregelmatige prestaties over twee periodes aangegeven worden.

De aangepaste documenten werden per mail bezorgd aan de maatwerkbedrijven - sociale werkplaatsen. U kunt ze ook vinden onder de hoofding 'downloads'.

De CAO onregelmatige prestaties is op 19/6/2018 voor de laatste keer verlengd, tot 31/12/2018. Vanaf 1/1/2019 is de nieuwe CAO flexibiliteit van kracht. Die nieuwe CAO flexibiliteit vervangt de CAO onregelmatige prestaties. Daardoor zullen er geen vergoedingen onregelmatige prestaties meer uitgekeerd worden voor prestaties geleverd na 1/1/2019.


Documenten