AANGIFTE 2017 VOORSCHOTTEN DOWNLOADS

In navolging van de cao's van 09/11/2012 en 08/01/2013 kunt u terugbetaling van de aanvullende financiële bijdrage bij onregelmatige prestaties van de werknemer (werkjaar 2017) bekomen bij het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen.

Om de uitbetaling mogelijk te maken moet u het fonds twee documenten bezorgen :
 1. In te vullen door de werkgever :
  Aangifte onregelmatige prestaties werknemers in de sociale werkplaatsen (werkjaar 2017)


  1. Vak 1 "identificatiegegevens werkgever" dient volledig ingevuld te worden.

  2. Vak 2 "aangifte onregelmatige prestaties" bevat de volgende gegevens :
   1. het urenaantal - uitgedrukt in decimalen - per werknemerscategorie van toepassing en per periode van prestatie.

  3. Vak "handtekening" dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door een persoon die  gemachtigd is om de vzw te verbinden.

  4. Indien er geen uren onregelmatige prestaties gepresteerd werden, moet er geen aangifte gedaan worden.

  5. Het document van aangifte werd reeds aan alle sociale werkplaatsen bezorgd per mail. Hebt u geen documenten van aangifte ontvangen, dan kunt u deze downloaden via de link "downloads" (zie titelbalk).
    
 2. In te vullen door het sociaal secretariaat :
  Attest aangifte "onregelmatige prestaties" van  werknemers in sociale werkplaatsen voor de periode 2017

  • Het attest vermeldt het totale urenaantal onregelmatige prestaties dat :

   • aangeleverd en geregistreerd werd door de werkgever
   • verwerkt werd door het sociaal secretariaat voor de berekening van de toeslag over het jaar 2017.

De aangifte en het attest van het sociaal secretariaat moeten ten laatste op 31 maart 2018 in het bezit zijn van het fonds.

Gezien de indexaanpassing van juli 2017 moeten onregelmatige prestaties over twee periodes aangegeven worden.

De aangepaste documenten werden u per post bezorgd. Indien nodig kunt u ze downloaden via "downloads" 
(link in rode balk bovenaan).In navolging van de cao's van 09/11/2012 en 08/01/2013 kunt u terugbetaling van de aanvullende financiële bijdrage bij onregelmatige prestaties van de werknemer (werkjaar 2017) bekomen bij het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen.

Om de uitbetaling mogelijk te maken moet u het fonds twee documenten bezorgen :
 1. In te vullen door de werkgever :
  Aangifte onregelmatige prestaties werknemers in de sociale werkplaatsen (werkjaar 2017)


  1. Vak 1 "identificatiegegevens werkgever" dient volledig ingevuld te worden.

  2. Vak 2 "aangifte onregelmatige prestaties" bevat de volgende gegevens :
   1. het urenaantal - uitgedrukt in decimalen - per werknemerscategorie van toepassing en per periode van prestatie.

  3. Vak "handtekening" dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door een persoon die  gemachtigd is om de vzw te verbinden.

  4. Indien er geen uren onregelmatige prestaties gepresteerd werden, moet er geen aangifte gedaan worden.

  5. Het document van aangifte werd reeds aan alle sociale werkplaatsen bezorgd per mail. Hebt u geen documenten van aangifte ontvangen, dan kunt u deze downloaden via de link "downloads" (zie titelbalk).
    
 2. In te vullen door het sociaal secretariaat :
  Attest aangifte "onregelmatige prestaties" van  werknemers in sociale werkplaatsen voor de periode 2017

  • Het attest vermeldt het totale urenaantal onregelmatige prestaties dat :

   • aangeleverd en geregistreerd werd door de werkgever
   • verwerkt werd door het sociaal secretariaat voor de berekening van de toeslag over het jaar 2017.

De aangifte en het attest van het sociaal secretariaat moeten ten laatste op 31 maart 2018 in het bezit zijn van het fonds.

Gezien de indexaanpassing van juli 2017 moeten onregelmatige prestaties over twee periodes aangegeven worden.

De aangepaste documenten werden u per post bezorgd. Indien nodig kunt u ze downloaden via "downloads" 
(link in rode balk bovenaan).