PC 327 2002-2005 PC 327.01 2005-2016

02/03/2005
Opheffing van de cao van 30/05/2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten vanaf 1 januari 2005.

22/12/2004
Wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen.

22/12/2004
Vaststelling van de werkgeversbijdrage bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2005 t.e.m. 2006.

17/02/2004
Vaststelling van de werkgeversbijdrage 2004 per kwartaal voor financiering van de uitbetaling van de syndicale premie.

17/10/2003
Vaststelling van de werkgeversbijdrage bestemd voor financiering van de uitbetaling van de syndicale premie vanaf 01/01/2004 voor onbepaalde duur.

30/05/2002
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en vaststelling van de statuten vanaf 01/01/2002 en dit voor onbepaalde duur.


Documenten
    Geen bestanden gevonden!


02/03/2005
Opheffing van de cao van 30/05/2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van zijn statuten vanaf 1 januari 2005.

22/12/2004
Wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen.

22/12/2004
Vaststelling van de werkgeversbijdrage bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen 2005 t.e.m. 2006.

17/02/2004
Vaststelling van de werkgeversbijdrage 2004 per kwartaal voor financiering van de uitbetaling van de syndicale premie.

17/10/2003
Vaststelling van de werkgeversbijdrage bestemd voor financiering van de uitbetaling van de syndicale premie vanaf 01/01/2004 voor onbepaalde duur.

30/05/2002
Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen en vaststelling van de statuten vanaf 01/01/2002 en dit voor onbepaalde duur.


Documenten