WERKNEMER WERKGEVER

SYNDICALE PREMIE 2023 (UITBETALING 2024)

Refertejaar/Tewerkstellingsperiode : 1.1.2023-31.12.2023

Toepassingsmodaliteiten en bedragen

De jaarlijkse premie wordt toegekend aan de rechthebbenden die op 15 december van het refertejaar :
  • lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties,
  • in de loop van het refertejaar krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn bij een onderneming ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair comité 327.01 – Sociale Werkplaatsen
Contracten van interim-arbeid of jobstudent komen niet in aanmerking. Het refertejaar is de periode lopende van 1.1.2023 tot en met 31.12.2023.

De jaarlijkse premie wordt toegekend op basis van één twaalfde van het totaal jaarlijks bedrag, voor iedere maand of breuk van een maand waarin er een arbeidscontract was.

Het bedrag van de premie 2023 betaalbaar in 2024, wordt als volgt vastgesteld: 90,00 of € 7,50 per twaalfde.

Het Fonds voor Bestaanszekerheid verstuurt op 17 mei 2024 een attest naar het thuisadres van alle werknemers die ingeschreven zijn in het personeelsregister (uitgezonderd interim & jobstudenten). 

De werknemers brengen hun attest zo snel mogelijk naar hun vakbond.

De jaarlijkse premie wordt uitbetaald door de vakbond vanaf 30 mei 2024. 

De attesten voor mensen waarvan het adres niet gekend is, worden bezorgd aan de werkgever. Die kan het attest dan meegeven met de loonbrief van de maand mei. 

Duplicaten kunnen aangevraagd worden bij het secretariaat van het Fonds voor Bestaanszekerheid.Documenten
    Geen bestanden gevonden!


SYNDICALE PREMIE 2023 (UITBETALING 2024)

Refertejaar/Tewerkstellingsperiode : 1.1.2023-31.12.2023

Toepassingsmodaliteiten en bedragen

De jaarlijkse premie wordt toegekend aan de rechthebbenden die op 15 december van het refertejaar :
  • lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties,
  • in de loop van het refertejaar krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn bij een onderneming ressorterend onder de bevoegdheid van het paritair comité 327.01 – Sociale Werkplaatsen
Contracten van interim-arbeid of jobstudent komen niet in aanmerking. Het refertejaar is de periode lopende van 1.1.2023 tot en met 31.12.2023.

De jaarlijkse premie wordt toegekend op basis van één twaalfde van het totaal jaarlijks bedrag, voor iedere maand of breuk van een maand waarin er een arbeidscontract was.

Het bedrag van de premie 2023 betaalbaar in 2024, wordt als volgt vastgesteld: 90,00 of € 7,50 per twaalfde.

Het Fonds voor Bestaanszekerheid verstuurt op 17 mei 2024 een attest naar het thuisadres van alle werknemers die ingeschreven zijn in het personeelsregister (uitgezonderd interim & jobstudenten). 

De werknemers brengen hun attest zo snel mogelijk naar hun vakbond.

De jaarlijkse premie wordt uitbetaald door de vakbond vanaf 30 mei 2024. 

De attesten voor mensen waarvan het adres niet gekend is, worden bezorgd aan de werkgever. Die kan het attest dan meegeven met de loonbrief van de maand mei. 

Duplicaten kunnen aangevraagd worden bij het secretariaat van het Fonds voor Bestaanszekerheid.Documenten