AANGIFTE 2017 VOORSCHOTTEN DOWNLOADS

Art.5 van de cao dd. 08/01/2013 (praktische modaliteiten m.b.t. de terugbetaling onregelmatige prestaties) bepaalt dat het fonds, naast de berekende en uitbetaalde vergoeding voor het werkjaar N, tevens een bedrag van 75 % op voornoemde toelage aan de werkgever stort als voorschot voor het werkjaar N+1.

Voorschot werkjaar 2016 :                  
  • Indien de sociale werkplaats voor het werkjaar 2016 een voorschot ontvangen heeft, maar voor dit werkjaar geen aangifte doet, zal het voorschot door het fonds teruggevorderd worden en dit na het verstrijken van de indieningstermijn van aangifte (31/03/2017).Art.5 van de cao dd. 08/01/2013 (praktische modaliteiten m.b.t. de terugbetaling onregelmatige prestaties) bepaalt dat het fonds, naast de berekende en uitbetaalde vergoeding voor het werkjaar N, tevens een bedrag van 75 % op voornoemde toelage aan de werkgever stort als voorschot voor het werkjaar N+1.

Voorschot werkjaar 2016 :                  
  • Indien de sociale werkplaats voor het werkjaar 2016 een voorschot ontvangen heeft, maar voor dit werkjaar geen aangifte doet, zal het voorschot door het fonds teruggevorderd worden en dit na het verstrijken van de indieningstermijn van aangifte (31/03/2017).